Anben Projektowanie Zieleni
     
  Budowa i Konserwacja Terenów Zieleni
oraz Architektury Ogrodowej

ul. Wioślarska 19, 62-800 Kalisz
projektowanie - urządzanie - konserwacja - pielęgnacja
zieleni miejskiej, osiedlowej, parkowej
drzew i krzewów, ogrodów, kwietników

tel. 62 757 59 40
 
 
Chleb karmi ciało, lecz, doprawdy, kwiaty karmią również duszę.
- Koran
 
 

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego projektowania, urządzania i konserwacji terenów zieleni

 

 Projektowanie, urządzanie i budowa terenów zieleni, w tym:

 • zieleni komunalnej
 • zieleni osiedlowej
 • zieleni towarzyszącej zakładom przemysłowym
 • zieleni przy drogach i ciągach ulicznych
 • zieleni przy budynkach i posiadłościach prywatnych

Rewaloryzacja parków w tym również zabytkowych założeń ogrodowych.

 Konserwacja i pielęgnacja zieleni, w tym:

 • zieleni zabytkowych
 • założeń ogrodowych
 • zieleni parkowej
 • zieleni - obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej
 • zieleni cmentarnej
 • zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym
 • zieleni miejskiej

Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu

 Wykonywanie nasadzeń trwałych i sezonowych w tym:

 • sadzenie drzew i krzewów
 • zakładanie rabat bylinowych
 • ogrodów skalnych
 • zakładanie parterów kwiatowych
 • kwietników dywanowych
 • kwietników regularnych jednobarwnych i wielobarwnych
 • kwietników nieregularnych

Urządzanie małej architektury ogrodowej np. palisady, schody, murki ozdobne i kwiatowe, ławki, kosze na śmieci itp.

 

 

         
  ANBEN
Budowa i Konserwacja Terenów Zieleni
oraz Architektury Ogrodowej
ul. Wioślarska 19, 62-800 Kalisz
projektowanie zieleni - urządzanie - konserwacja
pielęgnacja zieleni - projektowanie ogrodów
zieleni miejskiej, osiedlowej, parkowej drzew i krzewów,
ogrodów, kwietników
Projekt i wykonanie:
ARKOMP